Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do MŠ může požádat pouze zákonný zástupce dítěte. Ve většině případů jeden z rodičů. Pokud o přijetí dítěte žádá někdo jiný než rodič, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

Všechny dokumenty nutné k zápisu předáte do MŠ v daném termínu a to budˇ:

1. datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na žadatele, zákonného zástupce dítěte. V tom případě není třeba posílat kopii občanského průkazu, protože datová schránka žadatele plně identifikuje. Datová schránka školky je  dff6dm6

2. e-mailem na adresu mshusova@email.cz

3. osobně, dokumenty vložíte do poštovní schránky na plotě MŠ

Dokumenty k zápisu dítěte:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  - formulář vytisknete , vyplníte a podepíšete

2. Kopie občanského průkazu žadatele (zákonného zástupce dítěte) z obou stran a kopie rodného listu dítěte. K tomu je třeba připojit písemný souhlas s poskytnutím kopie k řízení o přijetí dítěte do MŠ s podpisem zákonného zástupce.

3. V současné době se nedoporučuje návštěva lékaře. Proto k zápisu nepožadujeme potvrzení od lékaře, ale stačí kopie očkovacího průkazu dítěte, ze které budou patrné veškeré vakcinace, které dítě prodělalo. Pokud dítě nemá z nějakých důvodů veškerá předepsaná očkování, je nutné se telefonicky spojit s dětským lékařem a vyžádat si zaslání potvrzení o důvodu neočkování a termínu, kdy bude řádné očkování provedeno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu.

4. Výzva k nahlédnutí do spisu - formulář vyplníte a podepíšete.

Po obdržení všech požadovaných dokumentů vám bude zasláno pořadové číslo vašeho dítěte. Na základě kritérií k přijímání dětí a vámi odevzdaných formulářů bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školy. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem doručeným do vlastních rukou.


Kritéria přijímání dětí do MŠ - dokument ke stažení

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - dokument ke stažení

Tiskopisy:

Formulář vytiskněte oboustranně, tak aby byl pouze na jednom listu z obou stran jako strana 1,strana 2


Dokumenty ke stažení budou v nejbližší době připraveny. V případě jakýchkoli nejasností nebo potíží je možné zavolat na tel. 702 235 358.  Rádi Vám na poradíme  a odpovíme  na Vaše dotazy.