Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání  se koná  15.5.2024  od 9.00-17.00 hod  /12.00-13.00 pauza/

O přijetí dítěte do MŠ může požádat pouze zákonný zástupce dítěte. Ve většině případů jeden z rodičů. Pokud o přijetí dítěte žádá někdo jiný než rodič, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

Všechny nutné dokumenty předáte v MŠ v den zápisu osobně.

V letošním roce je znovu možné využít elektronický předzápis  do mateřské školy, který urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte . V době od 17.4.2024 do 14.5.2024 budete mít možnost vyplnit elektronickou žádost a odeslat ji do účtu MŠ. Poté ji vytisknete a necháte lékařem potvrdit, zda je dítě řádně očkováno.

ZDE: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/husova

         Dokumenty k zápisu dítěte:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  - formulář vytisknete , vyplníte a podepíšete

2. Kopie občanského průkazu žadatele (zákonného zástupce dítěte) z obou stran a kopie rodného listu dítěte. K tomu je třeba připojit písemný souhlas s poskytnutím kopie k řízení o přijetí dítěte do MŠ s podpisem zákonného zástupce.

3. Potvrzení od dětského lékaře o tom, že dítě je řádně očkováno. Pokud dítě nemá z nějakých důvodů veškerá předepsaná očkování, je nutné zdůvodnit neočkování a termín, kdy bude řádné očkování provedeno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu.

4. Výzva k nahlédnutí do spisu 2x - formulář vyplníte a podepíšete.

Po předložení všech požadovaných dokumentů vám bude předáno pořadové číslo vašeho dítěte. Na základě kritérií k přijímání dětí a vámi odevzdaných formulářů bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školy. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem s doručenkou do vlastních rukou.

Kritéria přijímání dětí do MŠ

- věk dítěte

- trvalý pobyt       

Tiskopisy: