Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání  se koná  3.5.2023  od 9.00-17.00 hod  /12.00-13.00 pauza/

O přijetí dítěte do MŠ může požádat pouze zákonný zástupce dítěte. Ve většině případů jeden z rodičů. Pokud o přijetí dítěte žádá někdo jiný než rodič, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

Všechny nutné dokumenty předáte v MŠ v den zápisu osobně.

V letošním roce je poprvé možné využít elektronický předzápis  do mateřské školy, který urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte . V době od 1.4.2023 do 2.5.2023 budete mít možnost vyplnit elektronickou žádost a odeslat ji do účtu MŠ. Poté ji vytisknete a necháte lékařem potvrdit, zda je dítě řádně očkováno.

ZDE:


https://elektronickypredzapis.cz/…ova


         Dokumenty k zápisu dítěte:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  - formulář vytisknete , vyplníte a podepíšete

2. Kopie občanského průkazu žadatele (zákonného zástupce dítěte) z obou stran a kopie rodného listu dítěte. K tomu je třeba připojit písemný souhlas s poskytnutím kopie k řízení o přijetí dítěte do MŠ s podpisem zákonného zástupce.

3. Potvrzení od dětského lékaře o tom, že dítě je řádně očkováno. Pokud dítě nemá z nějakých důvodů veškerá předepsaná očkování, je nutné zdůvodnit neočkování a termín, kdy bude řádné očkování provedeno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu.

4. Výzva k nahlédnutí do spisu 2x - formulář vyplníte a podepíšete.

Po předložení všech požadovaných dokumentů vám bude předáno pořadové číslo vašeho dítěte. Na základě kritérií k přijímání dětí a vámi odevzdaných formulářů bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školy. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem s doručenkou do vlastních rukou.

Cizinci s dočasnou ochrannou

K zápisu do MŠ v tomto termínu 3.5.2023 od 9.00-17.00 hod (12.00-13.00 pauza) podávají přihlášku (mimo elektronický předzápis) i cizinci s vízem dočasné ochrany na území ČR s místem pobytu ve spádové oblasti.

Іноземці з візою тимчасового захисту на території Чеської Республіки з місцем проживання в зоні водозбору також можуть подати заяву (крім електронного) на зарахування до дитячого садка 3 травня 2023 року з 9 00 до 17 00 (12.00-13.00)перерва).


 Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici i na podatelně Městského úřadu Černošice, Karlštejnská 259, Černošice.


Kritéria přijímání dětí do MŠ

- věk dítěte

- trvalý pobyt       

Tiskopisy: