Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se koná :

                         5. května 2020  od 9 - 12 a od 13 - 17 hodin  

Tiskopisy budou ke stažení do konce ledna.

Kritéria přijímání dětí do MŠ - dokument ke stažení

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - dokument ke stažení

Tiskopisy:

Formulář vytiskněte oboustranně, tak aby byl pouze na jednom listu z obou stran jako strana 1,strana 2

Hůlkovým písmem vyplňte potřebné údaje o žadateli a o dítěti. Součástí žádosti je také vyjádření od lékaře. Je nutné mít potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ.

Formulář vytiskněte 2x. Přineste oba vyplněné formuláře. Jeden zůstane v MŠ na druhý Vám bude zapsáno registrační číslo dítěte, které bude uvedeno v seznamu. Na formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli - zákonném zástupci, který vyplňoval Žádost o přijetí dítěte. Na Žádosti o přijetí a na Výzvě k nahlédnutí do spisu se jména žadatele musí shodovat. Oba výtisky Výzvy k nahlédnutí do spisu musí být vlastnoručně podepsány.