Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020:

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu vyplývá, že vaše dítě bylo přijato do MŠ Husova. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání:

17/2019, 170/2019, 46/2019, 36/2019, 19/2019, 89/2019, 55/2019, 94/2019, 21/2019, 77/2019, 56/2019, 39/2019, 29/2019, 101/2019, 74/2019, 49/2019,  47/2019, 5/2019, 23/2019, 52/2019, 28/2019, 128/2019, 53/2019, 24/2019, 41/2019, 90/2019, 37/2019, 35/2019, 18/2019,  30/2019,  15/2019,  34/2019, 66/2019, 151/2019, 152/2019, 79/2019, 73/2019, 99/2019, 43/2019, 54/2019, 153/2019, 72/2019, 97/2019, 44/2019, 2/2019, 108/2019, 65/2019, 57/2019, 75/2019, 150/2019, 93/2019, 107/2019, 102/2019, 154/2019, 155/2019, 20/2019, 6/2019, 33/2019, 103/2019, 91/2019, 31/2019, 61/2019, 22/2019, 12/2019, 58/2019

nově přijato:

92/2019, 25/2019

109/2019, 40/2019, 11/2019, 78/2019, 32/2019


Kritéria přijímání dětí do MŠ - dokument ke stažení

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - dokument ke stažení

Tiskopisy:

Formulář vytiskněte oboustranně, tak aby byl pouze na jednom listu z obou stran jako strana 1, strana 2. Součást evidenčního listu je také vyjádření od lékaře. Je nutné mít potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ.

Hůlkovým písmem vyplňte potřebné údaje o žadateli a o dítěti.

Formulář vytiskněte 2x. Přineste oba vyplněné formuláře. Jeden zůstane v MŠ na druhý Vám bude zapsáno registrační číslo dítěte, které bude uvedeno v seznamu. Na formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli - zákonném zástupci, který vyplňoval Žádost o přijetí dítěte. Na Žádosti o přijetí a na Výzvě k nahlédnutí do spisu se jména žadatele musí shodovat. Oba výtisky Výzvy k nahlédnutí do spisu musí být vlastnoručně podepsány.