Mateřská škola Husova, Černošice

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020:

V současné době je kapacita školky zcela naplněna.

Kritéria přijímání dětí do MŠ - dokument ke stažení

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání - dokument ke stažení

Tiskopisy:

Formulář vytiskněte oboustranně, tak aby byl pouze na jednom listu z obou stran jako strana 1, strana 2. Součást evidenčního listu je také vyjádření od lékaře. Je nutné mít potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ.

Hůlkovým písmem vyplňte potřebné údaje o žadateli a o dítěti.

Formulář vytiskněte 2x. Přineste oba vyplněné formuláře. Jeden zůstane v MŠ na druhý Vám bude zapsáno registrační číslo dítěte, které bude uvedeno v seznamu. Na formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli - zákonném zástupci, který vyplňoval Žádost o přijetí dítěte. Na Žádosti o přijetí a na Výzvě k nahlédnutí do spisu se jména žadatele musí shodovat. Oba výtisky Výzvy k nahlédnutí do spisu musí být vlastnoručně podepsány.