Mateřská škola Husova, Černošice

Informace pro rodiče :

Počet dětí ve třídě: 24  (v případě nenaplněné kapacity jsou děti přijímany i v průběhu roku).

Školné: 1400,- Kč měsíčně

Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Záloha na stravné: 1100,- Kč měsíčně

Stravné: kategorie 3-6 let: 52,- Kč/den při celodenní docházce                                              41,- Kč/den  při polodenní docházce

            kategorie od 7let:      66,-Kč/den celodenní docházka

                                               54,- Kč/den polodenní docházka

O způsobu platby jsou bližší informace v rubrice Stravování.

Odhlášení oběda:

V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8.00 hod. na

 tel. č. 725 306 406  POUZE  sms.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit učitelce ráno a odpolední svačina mu bude odhlášena.

Individuální konzultace: 
Kdo bude mít zájem o podrobné informace, může se obrátit na paní učitelky a domluvit se na setkání. 

Provoz školky je od 6.30 do 17.00 hodin

Předškoláci přicházejí do školky do 8.oo hodin,

ostatní do 8.30h. Potom se školka zamyká.

Mateřská škola má tři třídy. Děti jsou rozděleny podle věku:

od 3 do 4,5  let    -  Opičky

od 4,5 do 6 let     -  Žirafky

od 4,5 do 6 let     - Klokánci       

                                

Co dítě potřebuje do MŠ:

  • převlečení do třídy a na zahradu
  • náhradní spodní prádlo
  • při nepřízni počasí pláštěnku, vhodnou obuv
  • bačkůrky (ne pantofle)
  • spící děti pyžámko
  • dětský zubní kartáček, pastu

Všechny věci prosíme řádně podepsané.

Časový rozvrh dne:

6.30 - 8.30 volné ranní hry a činnosti dětí

8.30 - 9.00 společné přivítání

9.00 - 12.00 dopolední blok - pohybová chvilka                                                  - svačina                                                                                 - program dle plánu                                                               - pobyt venku

12.00 - 12.30 oběd

12.30 - 13.00 hygiena a příprava na odpočinek

13.00 - 14.00 pohádka, odpočinek, četba

14.00 - 14.15 hygiena a příprava na svačinku

14.15 - 14.30 svačinka

14.30 - 17.00 volné hry, dokončení započatých prací z dopoledne, pobyt na zahradě

Pokyny k platbám za kroužky:

Platby za vybrané kroužky :

Kroužky "KERAMIKA" a "TANEČNÍ HRÁTKY"  na účet č. 4643672319/0800 . Důležitý je variabilní symbol dítěte /stejný jaký používáte při stravném/ a do zprávy pro příjemce napište jméno a kroužek, za který platíte.

Kroužek "JÓGA" na účet č. 102425333/2250 s variabilním symbolem a jménem dítěte.

Kroužek "Dramatická dílna" na účet č. 2300122201/2010se jménem dítěte.

Upozorňuji , že  Atletika a Aj   se přihlašují online a platí samostatně/ tj. mimo školku/