Mateřská škola Husova, Černošice

Informace pro rodiče :

Počet dětí ve třídě: 24  (v případě nenaplněné kapacity jsou děti přijímany i v průběhu roku).

Školné: 1200,- Kč měsíčně

Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Záloha na stravné: 800,- Kč měsíčně

Stravné: kategorie 3-6 let: 40,- Kč/den při celodenní docházce                                            32,- Kč/den při polodenní docházce

            kategorie od 7let:      44,-Kč/den celodenní docházka

                                                36.- Kč/den polodenní docházka

O způsobu platby jsou bližší informace v rubrice Stravování.

Odhlášení oběda:

V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8,00 hod. telefonicky na č. 725 306 406,  sms nebo e-mailem.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit učitelce ráno a odpolední svačina mu bude odhlášena.Provoz školky je od 7.00 do 17.00


Mateřská škola má tři třídy. Děti jsou rozděleny podle věku  :

od 3 do 4  let    -  Opičky

od 4,5 do 6 let  -  Žirafky

od 4,5 do 6 let  - Klokánci                                        

Co dítě potřebuje do MŠ:

  • převlečení do třídy a na zahradu
  • náhradní spodní prádlo
  • při nepřízni počasí pláštěnku, vhodnou obuv
  • bačkůrky (ne pantofle)
  • spící děti pyžámko
  • dětský zubní kartáček, pastu

Všechny věci prosíme řádně podepsané.

Časový rozvrh dne:

7.00 - 8.45 volné ranní hry a činnosti dětí

8.45 - 9.00 společné přivítání

9.00 - 12.00 dopolední blok - pohybová chvilka                                                  - svačina                                                                                     - program dle plánu                                                                   - pobyt venku

12.00 - 12.30 oběd

12.30 - 13.00 hygiena a příprava na odpočinek

13.00 - 14.00 pohádka, odpočinek, četba

14.00 - 14.15 hygiena a příprava na svačinku

14.15 - 14.30 svačinka

14.30 - 17.00 volné hry, dokončení započatých prací z dopoledne, pobyt na zahradě

Pokyny k platbám za kroužky:

Platby za vybrané kroužky :

Kroužky "KERAMIKA", "TANEČNÍ PŘÍPRAVKA" a "ANGLIČTINA" na účet č. 4643672319/0800 . Důležitý je variabilní symbol dítěte /stejný jaký používáte při stravném/ a do zprávy pro příjemce napište jméno a kroužek, za který platíte.

Kroužek "JÓGA" na účet č. 102425333/2250 s variabilním symbolem a jménem dítěte.

Upozorňuji , že YAMAHA a Atletika se přihlašují online a platí samostatně/ tj. mimo školku/