Mateřská škola Husova, Černošice

Platby

Školné: 1200,- Kč měsíčně

Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (Předškoláci školné nehradí).

Školné se platí do 10. dne v měsíci převodem na účet č. 4643672319/0800 . Jako identifikační údaj uvedete variabilní symbol dítěte , který Vám vydá hospodářka školky, dále uveďte jméno dítěte a měsíc úhrady.

Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Záloha na stravné: 800,- Kč měsíčně

Platí se do 10 dne v měsíci na účet č. 35-4643672319/0800. Jako identifikační údaje uvedete variabilní symbol dítěte, který Vám vydá hospodářka školky, dále uveďte jméno dítěte a měsíc úhrady.

Stravné: kategorie 3-6 let:       40,- Kč/den při celodenní docházce

                                                    32,- Kč/den při polodenní docházce

kategorie od 7let:                     45,-Kč/den celodenní docházka

                                                  36.- Kč/den polodenní docházka


Omlouvání dětí : POUZE SMS - 725 306 406

Platbu za plavecký výcvik  ve výši  4500,-   proveďte  na účet č. 4643672319/0800 s variabilním symbolem, jménem dítěte a poznámkou - "plavání".

Výcvik bruslení ve výši 1000,- proveďte na účet č. 4643672319/0800 s variabilním symbolem, jménem dítěte a poznámkou - "bruslení".