Mateřská škola Husova, Černošice

Opičky

Opičky jsou třídou pro naše "maloušky".V září se v "opičkách" sejdou všichni kamarádi, kterým již byly 3 roky.  Nejvíc ze všeho si budeme ve školce hrát! Musíme se naučit, jak všechno zvládnout bez maminky. Budeme si  povídat o rodině, o kamarádech, o zvířátkách. Budeme si  číst pohádky a příběhy a cvičit a učit se básničky a písničky . 

Žirafky

V Žirafkách se potkají kamarádi od 4,5 do 6let

Do oranžové třídy "žiraf" přijdou v září ti, kteří malinko povyrostli a také jejich partu doplní předškoláci, kteří se musí před odchodem do školy naučit mnoho věcí. S nataženým krčkem hledají -  a jistě tady i najdou - prima kamarády, spoustu zážitků a dobrodružství. Budeme se učit společně si hrát, cvičit,  respektovat se a chovat se ohleduplně k sobě i druhým. Naučíme se nové  básničky, hádanky a písničky a práci do  pracovních listů. 

Klokánci

V Klokanech se potkají děti od 4.5 do 6 let

                                                          

V  modré třídě "klokanů" se v září sejdou kamarádi předškoláci a děti, které k nim mají věkem nejblíže.  Všichni se společně naučí  pracovat do pracovních sešitů, pamatovat si a splnit zadané úkoly, naučí se nové básničky a písničky . Poznají,   jak je důležité pomáhat druhým i jak se prosadit. Nejen předškoláci se musí  před odchodem do školy, naučit mnoho věcí. Najdou si  správné kamarády a pěkně si ten poslední školkový rok užijí.