Mateřská škola Husova, Černošice

Kroužky - informace na tel. 702 235 358 nebo 725 306 406

Kroužky začínají v týdnu od 18.9.2023

Mateřská škola nabízí v I. pololetí 2023/2024 tyto kroužky:


  • pondělí -  Jóga pro děti                   -     děti 4 - 6 let     - tělocvična MŠ -  /platba samostatně lektorce/
  •                                                              -    děti 7 - 11 let
  • - úterý  - FELDENKRAISOVA® METODA pro děti od 3-6 let    -    tělocvična MŠ /platba samostatně/    
  •                                                                                                                         
  • - středa   - Keramika                     -    děti 4 - 6 let   - budova MŠ      -    /na účet MŠ/
  •                 -  Atletika                       -    děti 4 - 6 let    - tělocvična MŠ  -   /platba samostatně na účet klubu/
  •                 - Taneční hrátky            -    děti 3-6 let    -   tělocvična MŠ     -    /na účet MŠ/
  • - čtvrtek   - Dramatická dílna pro děti     3-6 let        - tělocvična MŠ
  • - pátek  - Helen Doron English         - 3 skupiny dětí od 3 - 6 let    - budova MŠ   -     /platba samostatně na účet školy/                    

Pokyny k platbám za kroužky:

Platby za vybrané kroužky  :

Kroužky "KERAMIKA", " Taneční hrátky"  na účet č. 4643672319/0800 . Důležitý je variabilní symbol dítěte /stejný jaký používáte při stravném/ a do zprávy pro příjemce napište jméno a kroužek, za který platíte.

Kroužek "JÓGA" na účet č. 102425333/2250 s variabilním symbolem a jménem dítěte.

Kroužek "DRAMATICKÁ  DÍLNA" na účet č.  2300122201/2010

Upozorňuji , že  Atletika, Angličtina, Feldenkrais, Dramatická dílna   se   platí samostatně/ tj. mimo účet školky/