Mateřská škola Husova, Černošice

Kroužky - informace na tel. 702 235 358 nebo 725 306 406


Mateřská škola nabízí v I. pololetí 2021/2022 tyto kroužky:


 • pondělí - Taneční hrátky                  -    děti 3-6 let    -   tělocvična MŠ     -    /na účet MŠ/
 • - úterý     - Jóga pro děti                    -    děti 3 - 4,5 roku   - tělocvična MŠ    -   /platba samostatně/
 •                                                              -    děti 4,5 - 6 let
 •                                                              -    děti 7 - 11 let
 • - středa   - Keramika                           -    děti 4 - 6 let         - budova MŠ      -    /na účet MŠ/
 •                 - Yamaha - První krůčky k hudbě  - děti 3 - 6 let   - budova MŠ   - / platba samostatně/
 •                                                                         - rodiče s dětmi 
 •                 - Atletika                               - děti 4 - 6 let        - tělocvična MŠ        -   /platba samostatně/
 • - čtvrtek -                                    
 • - pátek    - Helen Doron English         - 3 skupiny dětí od 3 - 6 let    - budova MŠ   -     /platba samostatně/    
 •                 - Gymnastika                         -  děti 3 - 6 let       - tělocvična MŠ     -   /platba samostatně/  

Pokyny k platbám za kroužky:

Platby za vybrané kroužky  :

Kroužky "KERAMIKA", " Taneční hrátky"  na účet č. 4643672319/0800 . Důležitý je variabilní symbol dítěte /stejný jaký používáte při stravném/ a do zprávy pro příjemce napište jméno a kroužek, za který platíte.

Kroužek "JÓGA" na účet č. 102425333/2250 s variabilním symbolem a jménem dítěte.

Upozorňuji , že YAMAHA , Atletika, Angličtina, Gymnastika  platí samostatně/ tj. mimo účet školky/