Mateřská škola Husova, Černošice

Stravování

Součástí mateřské školy je i školní kuchyně. Všechno jídlo se připravuje přímo v budově MŠ a v určenou dobu se rozváží do výdejen jednotlivých  tříd.

Pro děti, které mají lékařem doporučeno dietní stravování, školní jídelna jídlo nepřipravuje. Je však možné donést vlastní jídlo z domova. Ve školce se dle platných hygienických požadavků uchovává a ohřívá.

Záloha na stravné: 800,- Kč měsíčně

Zálohu na stravné je třeba zaplatit převodem na účet č. 35-4643672319/0800  do 10. dne v měsíci s variabilním symbolem, který obdržíte od p. hospodářky na začátku školního roku, a který bude sloužit jako identifikační číslo plátce.

Stravné: kategorie 3-6 let:  40,- Kč/den při celodenní docházce

                                               32,- Kč/den při polodenní docházce

kategorie od 7let:                44,-Kč/den celodenní docházka

                                              36.- Kč/den polodenní docházka

Odhlášení oběda:

V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8,00 hod. telefonicky, sms nebo na adresu : ekonom.mshusova@email.cz  nebo na telefon 725 306 406.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit učitelce ráno a odpolední svačina mu bude odhlášena.

Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které dovrší 6 let do 31.8. příslušného školního roku.

Podle vyhlášky č. 107/2004 Sb. není možné přinášet ani odnášet stravu nebo nápoje do objektu MŠ.

Vyúčtování dle denní docházky  se provádí  na konci školního roku (srpen) a případné přeplatky se posílají na účet rodičům do 15.září následujícího školního roku, či zůstávají v MŠ na účtu dítěte a rodiče jsou o výši případného přeplatku informováni. Na výši přeplatku či nedoplatku za stravné Vašeho dítěte je možné se kdykoliv během roku informovat u p. hospodářky.