Mateřská škola Husova, Černošice

Stravování

Součástí mateřské školy je i školní kuchyně. Všechno jídlo se připravuje přímo v budově MŠ a v určenou dobu se rozváží do výdejen jednotlivých  tříd.

Pro děti, které mají lékařem doporučeno dietní stravování, školní jídelna jídlo nepřipravuje. Je však možné donést vlastní jídlo z domova. Ve školce se dle platných hygienických požadavků uchovává a ohřívá.

Záloha na stravné: 1100,- Kč měsíčně

Zálohu na stravné je třeba zaplatit převodem na účet č. 35-4643672319/0800  do 10. dne v měsíci s variabilním symbolem, který obdržíte od p. hospodářky na začátku školního roku, a který bude sloužit jako identifikační číslo plátce. Dále k platbě uveďte jméno dítěte a měsíc úhrady.

Stravné: kategorie 3-6 let:     52,- Kč/den při celodenní docházce 

                                                  41,- Kč/den při polodenní docházce

kategorie od 7let:                   66,-Kč/den celodenní docházka

                                                 54,- Kč/den polodenní docházka

Odhlášení oběda:

V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8,00 hod. POUZE sms na telefon 725 306 406 nebo do aplikace Naše MŠ.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit učitelce ráno a odpolední svačina mu bude odhlášena.

Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které dovrší 6 let do 31.8. příslušného školního roku.

Podle vyhlášky č. 107/2004 Sb. není možné přinášet ani odnášet stravu nebo nápoje do objektu MŠ /s výjimkou dietního stravování s doporučením lékaře/.

Vyúčtování dle denní docházky  se provádí  na konci školního roku (srpen) a případné přeplatky se posílají na účet rodičům do 15.září následujícího školního roku, či zůstávají v MŠ na účtu dítěte a rodiče jsou o výši případného přeplatku informováni. Na výši přeplatku či nedoplatku za stravné Vašeho dítěte je možné se kdykoliv během roku informovat u p. hospodářky.